Köpvillkor

Vid handel hos Husvagnscenter gäller följande köpvilkor.

Legitimation krävs för att kunna utföra en fordonsaffär hos oss. Fordonet registreras alltid på samma personnummer som legitimerats.

Vi vill också informera att vi är kontantfria sen 1 februari 2020

Handpenning

Vid beställning av vara tillämpas erlagd handpenning innan vi aktiverar ordern. Handpenning motsvarar alltid minst returkostnad inkl administration. Order måste vara fullt betald innan leverans sker. Vi förbehåller oss rätten att behålla erlagd handpenning vid eventuell avbeställning.

Vid ändring av din order

Eventuella ändringar efter lagd order, skall vara gjorda inom 48 timmar efter din beställning.

Avbeställning av vara 

Husvagnscenter förbehåller sig rätten att kräva ersättning för eventuella kostnader vi har haft i samband med beställningen, (projektering, beställningskostnader, lagerkostnad och så vidare) allt enligt konsumentköplagen (1990:932) 41 §.

Öppet köp

En lagerförd vara kan återlämnas i obruten förpackning i upp till 7 dagar efter leveransdatum mot uppvisande av kvitto. En lagerförd vara är en standardprodukt som vi inte har specialbeställt eller anpassat efter just dina önskemål. Öppet köp gäller inte brutna förpackningar, specialbeställda varor eller reavaror. Om andra speciella omständigheter skulle innebära att öppet köp inte gäller, står detta angivet på faktura eller kvitto. Du ordnar själv återtransporten av varan till butiken. Öppet köp gäller ej El artiklar, hygienvaror eller av kunden beställda produkter Öppet köp gäller inte heller beställda fordon.

Demonstrationsexemplar

Köp av demonstrations-/utställningsexemplar innefattas ej av öppet köp, bytesrätt eller nybilsgaranti. Varan kan mycket troligt fått skador i samband med demonstration dessa åtgärdas ej vid köp, det är kundens ansvar att kontrollera varan innan köpet.

Tillgodokvitto 

Ett tillgodokvitto lämnas vid bytesrätt av en felfri vara men inte vid reklamation. Detta tillgodokvitto kan ej bytas mot pengar utan endast lösas in mot annan vara i butik. Giltighetstiden står angiven på kvittot.

Presentkort 

Husvagnscenter i Luleå säljer presentkort till vår butik dessa kan användas som betalmedel i våra butiker vid köp av en vara och kan ej lösas in mot pengar. Giltighetstiden står angiven på presentkortet.

Reservation 

Vi reserverar oss för ev. slutsålda varor samt ev. tryckfel, pris- och valutakursförändringar, konstruktions-, sortiments- och andra förändringar som kan uppstå under en produkts livstid.

Kvitto och orderbekräftelse 

Kvittot alternativt orderbekräftelsen är ditt köpbevis och måste kunna visas upp för att garantin ska gälla vid eventuell reklamation.

Garanti 

  • Nya fordon har en garantitid på 24 månader med reklamationsrätt i ytterligare 12 månader reklamationsrätt.
  • Begagnade fordon, upp till 7 år gamla, har en garantitid på 3 månader med reklamationsrätt i ytterligare 3 månader, garantier innefattar ej el artiklar eller extra utrustning.
  • För begagnade fordon äldre än 7 år är garantitiden 1 månad. Garantier innefattar ej el artiklar eller extra utrustning.
  • Fordon upp till 75 000kr omfattas EJ av generella garantier.
  • Om kundet önskar går det i vissa fall att köpa till en begagnat garantiförsäkring, detta medför att garantier därmed kan utökas, prata gärna med våra säljare om detta

Garantitiden på nya fordon kan variera beroende på val av märke och modell.

Om fel eller frågor uppstår

Kontakta din Husvagnscenter i Luleå , kundmottagning och meddela felet. Ärendet handläggs och det avgörs om felet omfattas av garantin.

Denna bedömningen kan ta olika lång tid beroende på felets beskaffenhet och varans leverantörer. Om så är fallet åtgärdar Husvagnscenter eller annan behörig leverantör felet alternativt ersätter varan med en likadan eller jämförbar produkt.

Omfattas produkten av garantin står Husvagnscenter för alla åtgärdskostnader och reservdelar. Husvagnscenter står ej för reparationsarbete som utförts utan tillstånd från Husvagnscenter i Luleå.

Kunden måste själv bekosta och transportera varan till och från Husvagnscenter i Luleå för alla garantireparationer. Om kunden önskar åtgärda vara på annat företag får kunden själva bekosta reparationen.  

Om byte av produkt är aktuellt och produkten inte finns till försäljning längre erbjuder Husvagnscenter kunden en ersättningsprodukt motsvarande den reklamerade produkten.

Fel eller skada vid leverans

Om du upptäcker skada eller fel vid leverans, vänligen notera detta på leverantörens fraktsedel och anmäl detta omgående till Husvagnscenter i Luleå kundmottagning 0920-16600               alternativt reservdelar@husvanscenter.se.          

Garantin täcker ej: 

Produkter som förvarats felaktigt, installerats eller använts på fel sätt, vårdats eller rengjorts på felaktigt sätt. Garantin innefattar ej normalt slitage, skärmärken eller repor och skador som orsakats av slag eller olyckor. Inte heller skador som uppstår indirekt eller till följd av användning av produkt täcks av garantin. Garantin täcker ej spänningsfel på motorer eller fel orsakat av naturen, såsom åsknedslag etc.

Reklamationsrätt 

Reklamationsrätten på nya varor gäller i 3 år. 3e året är det kunden som måste påvisa fabrikationsfel. Om fel i varan uppstår inom den perioden åtgärdas felet i första hand. Reklamationsrätten gäller inte fel som uppkommit till följd av bristande skötsel, felaktigt handhavande eller normal förslitning. På vissa av våra produkter finns en garanti som sträcker sig över en ännu längre period.

Mvh Husvagnscenter.se

Öppettider

Måndag-fredag 10-17
Lördag STÄNGT